Login  |  Register

Vepsän-Karjalan-Suomen Sanasto / Vepsian-Carelian-Finnish Dictionary

Vepsäläis-karjalais-suomalainen sanasto.
PR: 5